Program certyfikacji dekarzy Braas skierowany jest do profesjonalnych rzemieślników. Dekarz, aby przejść pozytywnie proces certyfikacji Braas, musi wziąć udział w przynajmniej dwóch specjalistycznych szkoleniach Braas.

Następnie umiejętności dekarza są weryfikowane przez doradcę technicznego Braas, podczas wizyty na budowie. Po spełnieniu tych warunków otrzymuje on Certyfikat oraz Kartę Certyfikowanego Dekarza poświadczającą jego ważność.

Każdy dekarz, poprzez udział w Programie Certyfikacji, zobowiązuje się wykonywać pokrycia dachowe zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi oraz obowiązującymi przepisami i instrukcjami producenta.
Wyszukiwarka certyfikowanych dekarzy
Więcej o programie certyfikacji dekarzy Braas

Nasze certyfikaty